Web Content Display Web Content Display

                                የስራ ማስታወቂያ

የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ማዕከል በሚከተሉት የሥራ መደቦች ላይ ባለሙያዎች ለመቅጥር ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም ለስራ መደቡ የተቀመጡትን መስፈርቶችን የምታሟሉ አመልካቾች በተገለፀዉ ቀንናቦታ እንድትመዘገቡ እናሳዉቃለን፡፡

 

ተ.ቁ

 

የሥራ መደቡ መጠሪያ

የሰው ኃይል ብዛት

              ተፈላጊ ችሎታ

 

አግባብ ያለው የስራ ልምድ

 

ደረጃ

 

ደመወዝ

 

የቅጥር ሁኔታ

 

የስራ ቦታ

የትምህርት ደረጃ

የትምህርት ዝግጀት

 

1.

የሪፎርምና መልካም አስተደደር ጉዳዮች ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት

 

1

የመጀመሪያ

ደግሪ

በሥራ አመራር ፐብሊክ አደሚኒስትሬሽን፣

9 ዓመት

 

ደረጃ-15

 

6809

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

2.

 

የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማት ዳይሬክተር

 

1

 

ሁለተኛ ዲግሪ

ኤሌክትሪካልና ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ

10 ዓመት

 

ደረጃ-18

 

9285

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

3.

 

የእውቀት አስተዳደርና  ስርጭት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ

በኢኮኖሚክስ፣ በስታትስቲክስ፣ በሶሾሎጂ፣ በኢንፎርሜሽንና ላይብራሪ ሳይንስ፣ በጆርናሊዝም፣

 

10 ዓመት

 

ደረጃ-17

 

9285

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

4.

 

የበጀት ዝግጅትና ክትትል ባለሙያ III

 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

አካውንቲንግ፣ ፋይናንሻል ማኔጅመንት፣ ቢዝነስ ማኔጅመንት

4 ዓመት

 

ደረጃ-10  

 

5304

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

5

 

የሴቶችና ስርአተ ፆታ ዳይሬክቶሪት ዳይሬክተር

 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

በጀንደር ስቴዲስ፣ ሶሺዮሎጂ፣ሣይኮሎጂ ሲቪክስ

10 ዓመት

 

ደረጃ-15

 

6809

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

6

 

ኤግዚኪዩቲቭ ሴክሬታሪ II

 

1

 

ዲፕሎማ  ወይም የቴክኒክ ሙያ በደረጃ 3 የማረጋገጫ / 10+3/

 

የጽሕፈትና የቢሮ አስተዳደር /በሴክሬተሪያል ሳይንስና ኦፊስ ማኔጅመንት/ ያለዉ/ያላት

 

6 ዓመት

 

ደረጃ-10

 

3579

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

7

 

አካዉንታት 11

 

1

የመጀመሪያ ዲግሪ

አካውንቲንግ፣ አካውንቲንግ እና ፋይናንስ

2 ዓመት

ደረጃ-9

4085

ቋሚ

አ.አ

 

8.

 

ኢ-ሳይንስ አፕሊኬሽን ቡድን መሪ

 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

ኮምፒዩተርኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካልና ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣

8 ዓመት

 

ደረጃ-16

 

8448

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

9.

 

የዲጂታል ላይብረሪና መረጃ ቋት ቡድን መሪ

 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

ኤሌክትሪካልና ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ፣ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ፣ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒዩተር ሳይንስ፣ ኢንፎርሜሽንቴክኖሎጂ፣ ኢንፎርሜሽንሲስተም ኢንፎርሜሽን ሳይንስ፣ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሳይንስ

8 ዓመት

 

ደረጃ-16

 

8448

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

10.

 

ሴክሬተሪ II

 

1

 

ዲፕሎማ  ወይም የቴክኒክ ሙያ በደረጃ 3 የማረጋገጫ / 10+3/

የጽሕፈትና የቢሮ አስተዳደር /በሴክሬተሪያል ሳይንስና ኦፊስ ማኔጅመንት/

2 ዓመት

ደረጃ-8

2748

ቋሚ

አ.አ

 

11.

 

ከፍተኛ የዕቅድ ክትትልና ግምገማ ባለሞያ

 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

ኢኮኖሚክስ፣ ማኔጅመንት፣ ቢዝነስ ማኔጅመንት፣ ጂኦግራፊ፣ ሕብረተሰብ ሳይንስ እና ሌሎች እንደተቋሙ የሥራ ባህሪ አንጻር  ተዛማጅ የሆኑ ሙያዎች፡፡

6 ዓመት

ደረጃ-12

6036

ቋሚ

አ.አ

12.

 

የቴክኖሎጂ ትንተናና ትንበያ  ቡድን መሪ


 
 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

 

በኤልክትሪካል፣ ሜካኒካል፣ ኬሚካል፣ ኢንደስትሪያል፣ ሲቪል፣ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንጂነሪንግ፣

8 አመት

 

ደረጃ-16

 

8448

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

13

 

የኢኖቬሽን ኢንተለጀንስ ቡድን መሪ

 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

 

በኤልክትሪካል፣ ሜካኒካል፣ ኬሚካል፣ ኢንደስትሪያል፣ ሲቪል፣ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንጂነሪንግ፣

 

8 ዓመት

 

ደረጃ-16

 

8448

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

14

 

የእወቀት አስተዳደር ቡደን መሪ


 
 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

በህግ፣ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በኢንፎርሜሽን ሳይንስ፣ በሶሲዮሎጂ የሰራ

8 ዓመት

 

ደረጃ-15

 

8448

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

15

 

የእንፎርሜሽን ስርጭት ባለሞያ 1

 

5

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

የሄልዝ ኮምኒኬሽን፣ የሳይንስ ጋዜጠኝነትና ኮምኒኬሽን፣ ቋንቋና ስነፅሁፍ፣ ቲያትሪካ አርት፣ ፖለቲካል ሳይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት፣ ኢንጂሪንግና ተዛማጅ የስራ መስኮች

 

0 ዓመት

 

ደረጃ-8

 

4314

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

16


 
 

የእውቀት አስተዳደር አናሊሰት I

 

4

የመጀመሪያ ዲግሪ

ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ፣ ሶሲዮሎጂ

0 ዓመት

ደረጃ-8

4314

ቋሚ

አ.አ

 

17

 

የኦድዮቪዥዋል ቴክኒሻን አንድ

 

1

 

ዲፕሎማ 10+3

 

ሲኒማቶግራፊ፣ ፎቶና ቪዲዮግራፊ

0 ዓመት

 

ደረጃ-7

 

2404

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

18

 

የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ባለሙያ III

 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

ጆርናሊዝምና ኮሙዩኒኬሽን፣ በፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት፣ በፌደራሊዝም፣ በቋንቋና ስነ ፅሁፍ፣  የትምህርት መስኮች፣ ወይም  በማንኛውም የትምህርት መስክ የተመረቀና በመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት የህዝብ ግንኙነት ሙያ መሰረታዊ ስልጠና የወሰደ፣

4 ዓመት

 

ደረጃ-10

 

5304

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

19

 

የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ባለሙያ II

 

1

 

የመጀመሪያ ዲግሪ

 

ጆርናሊዝምና ኮሙዩኒኬሽን፣ በፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት፣ በፌደራሊዝም፣ በቋንቋና ስነ ፅሁፍ፣  የትምህርት መስኮች

 

2 ዓመት

 

ደረጃ-9

 

4085

 

ቋሚ

 

አ.አ

 

20

 

ሹፌር I

 

1

በቀድሞ 12ኛ ክፍል በአዲሱ 10ኛ ክፍል ያጠናቀቀ

 

3ኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ ያለው

0 ዓመት

ደርጃ-6

1374

ቋሚ

አ.አ

 

21.

ሁለገብ የጥገና ሠራተኛ III

1

10+3  ዲፕሎማ

በኤሌክትሪሲቲ፣ በቧንቧና ሳኒተሪ፣ በእንጨት ስራ፣ በኮንስትራክሽን፣  

4 ዓመት

ደረጃ-8

2404

ቋሚ

አ.አ

22.

 

የእቅድና በጀት ዳይሬክቶሬት፡ዳይሬክተር

 

1

የመጀመሪያ

ዲግሪ

ኢኮኖሚክስ፣ ማናጅመንት፣ ቢዝነስ ማናጅመንት፣ ስታትስቲክስ ያለዉ/ያላት

9 ዓመት

ደረጃ-15

6809

ቋሚ

አ.አ

23.

የልምድ አስተናጋጅ I

 

1

10ኛ ክፍል ያጠናቀቀች

የቀለም ትምህርት የተማረ

0 ዓመት

ደረጃ-4

1182

ቋሚ

አ.አ

     
 

ማሳሰቢያ

1.የተፈላጊ ችሎታዉን የምታሟሉ አመልካቾች የግል ሁኔታ መግለጫ (cv) እና የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃቸዉን ዋናዉን ከማይመለስ እንድ አንድ ፎቶ ኮፒ ጋር በማያያዝ በአካል በመቅረብ ወይም በመረጃ ማዕከሉ ድህር ገፀ(በwww.stic.gov.et/announcement) መመዝገብ ትችላላችሁ፡፡

2. የምዝገባ ጊዜ ይህ ማስታወቅያ ከወጣበት ቀን  ጀምሮ ባሉት 7(ሰባት) ተከታታይ የስራ ቀናት ዉስጥ በስራ ሰአት ይሆናል፡፡

3.ፆታ አይለይም ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ፡፡

4.ለዲፕሎማ የስራ መደብ COC ሰርተፍኬት ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችል፡፡

5.የስራ ልምድ ባለቸዉ የስራ መደብ ለሚወዳደሩት ግብር የተከፈለበት የስራ ልምድ ማቅረብ የሚቼል፡፡

አድራሻ፡- በአዲሱ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ግቢ ቸርችል ጎዳና ከሊሴ ገብረማርያም ትምህርት ቤት ጀርባ ባለው የሳይንስና ቴክኖሎጂ መረጃ ማዕከል የሰው ሀብት ስራ አመራር ዳይሬክቶሬት ፡፡

  • ዌይብሳይት : www.stic.gov.et              ፖ.ሳ.ቁ  :  2884

  • ኢሜል፡  info@stic.gov.et           ስልክ  :  +251111265223

Online Vacancy Registration System Online Vacancy Registration System

Sex

Biotechnology Research Announcement Biotechnology Research Announcement

Announcement

Documents
Name Size
Thumbnail 47k
Thumbnail 180k
Thumbnail 4.5MB
Thumbnail 14.9MB
Thumbnail 2.2MB

Announcement of the 3D Printing Conference and Exhibition Announcement of the 3D Printing Conference and Exhibition

                                

 

 

The University of Gondar (UoG)

    In partnership with the African Centre for Technology Studies(ACTS), the Ethiopian Biotechnology Institute (EBI) and the Science, Technology and Information Centre (STIC) of the Federal Ministry of Science and Technology (MoST) and other partners is pleased to announce

The 1st Digital Manufacturing International Conference and Exhibition in Ethiopia

Theme: The 3D Printing Revolution and Ethiopia’s ‘unfinished agenda’ on Manufacturing

27-28 April 2017

University of Gondar

Gondar, Ethiopia

Ethiopia has made great strides in the development of its manufacturing sector. The IMF describes the Ethiopian manufacturing sector as ‘booming’ and lauds it as a sector that is ‘performing particularly well’. The growth of the sector registered in the 2010-2011 fiscal year was an impressive 18.6%. The sector’s contribution to GDP was 21.7% in 2014 and 15.2% in 2015. These figures are encouraging and indicate that Ethiopia is on the right track in trying to reverse the general trend of decline and stagnation of the sector in Africa - the phenomenon economists call ‘premature de-industrialisation’.

While these are encouraging achievements, the job in Ethiopia is far from ‘finished’.  The government’s own assessment as published in its second Growth and Transformation Plan (GTP II) acknowledges that ‘rapid industrialization and visible shift in the structure of the economy remains Ethiopia’s unfinished agenda’. It will indeed remain an ‘unfinished agenda’ not only for the reasons mentioned in the Plan but also due to the fast changing global manufacturing landscape. The digitisation and automation of manufacturing is radically changing the sector with incredible challenges to the economies of rising countries like Ethiopia. These changes also present opportunities for skipping some stages of economic development helping these economies to leapfrog into advanced sustainable manufacturing.

Among the emerging automation technologies that is radically changing global manufacturing is 3D printing - also known as additive/digital manufacturing. 3D Printing is a process for making a physical real world object from a virtual digital model. Items that have already been printed include human body parts, prosthetics, aircraft and automotive parts, medical devices and implants, guns, toys and the list is endless. In principle everything is 3D printable.

The fate of manufacturing in Ethiopia and the rest of the developing world is increasingly tied to emerging technologies, particularly 3D printing that The Economist called ‘the third industrial revolution’. In order to remain economically competitive, Ethiopia should accelerate the process of transitioning to high-value manufacturing by acquiring and developing capabilities in 3D printing technology. The Conference and Exhibition to be hosted by Gondar, the birth place of modern manufacturing in Ethiopia (à la Sebastopol), will examine the state of the technology and the technology readiness that Ethiopia needs to develop. Further details of the Conference and Exhibition will be provided soon.

Invited speakers (to be confirmed)

H.E Dr Eng Getahun Mekuria, State Minister of the Federal Ministry of Science and  Technology (MoST)

Dr Desalegn Mengesha, President, University of Gondar

Ato Towelde Gebremedhin, CEO, Ethiopian Airlines

Prof Berhanu Abegaz, Executive Director, African Academy of Sciences

Dr Cosmas Ochieng, Executive Director, African Centre for Technology Studies (ACTS)

Prof Yohanes Teketel, Vice President, AASTU

Prof Bitange Ndemo, University of Nairobi, Kenya’s former Minister for Information and Communication

Prof Godfrey Onwubolu, President, Delta Additive Manufacturing Inc., Ontario, Canada

Mr Fesseha Yetagessu, Managing Director, STIC

Mr Roy Ombati, AB3D, Nairobi, Kenya

Mr Karl Heinze, AB3D, Nairobi, Kenya

Mr. Jean Bakole, UNIDO Representative and Country Director

Dr Solomon Tekle, University of Gondar

Dr Hailemichael T. Demissie, UoG