Author: Biruk
News
የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃና ልማትን ለማጠናከር ተደራሽነቱን ማሳደግ የጎላ አበርክቶ እንዳለው ተገለጸ

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ከክልሎችና ከከተማ አስተዳደሮች የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ቢሮዎች በጋራ በሚሰሩ ስራዎች ላይ መስከረም 23/2015 ዓ.ም ውይይት አደረገ፡፡ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ም/ዋና ዳይሬክተር እንዳለው

Read More »
Contact Info

Email : info@eipo.gov.et
Address:

+251 115 52 80 00
+251 115 52 72 02
FAX :-  +251 115 52 92 99
25322/1000

Usefull Links